MellsaVind
- ekonomisk förening   
   

    

Startsida         

Aktuellt

Föreningen

Styrelsen

Produktion 

Bilder            

Länkar

Medlems-information  

Köpa eller sälja andel?

20220426 

Föreningsstämma 26 april 2022

Ovanligt höga elpriser lade en positiv ton över årets föreningsstämma för MellsaVind ekonomisk förening
där ett drygt 25-tal medlemmar hade samlats.

Produktionen av el var 1 270 000 kWh, lägre än 2020, på grund av lägre medelvind under året. Mellsavind 1
har snurrat på med en mycket hög verkningsgrad. Enercon som svarar för service har gjort ett utmärkt arbete.
Elpriset har varit extremt högt, i genomsnitt 0,67 kr, att jämföra med 2020 då snittpriset var 0,22 kr. Det gav
ett mycket bra ekonomiskt resultat.

Samtliga styrelseledamöter, revisorer och valberedare valdes om. Likaså omvaldes ordförande Per Claesson.

”Framtiden ser ljus ut och föreningen har god ekonomi, berättade han. De höga elpriserna lär bestå och de
närmaste åren visar goda framtidsutsikter.”

Mellsavind har varit igång sedan 2011 och nu planeras för ett försenat tioårsjubileum någon gång i sommar.
I planerna finns bland annat förevisningar av olika energirelaterade företag.

År 2011 producerades i Sverige 3,5 TWh vindkraftsel. År 2020 svarade vindkraften för 30 TWh,
en femtedel av Sveriges totala elproduktion. Vindkraften tar allt större andel av elproduktionen och
Mellsavind 1 ger envist och outtröttligt sitt bidrag till den gröna elen.

 Text: Marianne Lindeborg 

 

20211213

Alla medlemmar tillönskas en God Jul
och ett Gott Nytt År!

 

20211019

Föreningsstämma 19 oktober 2021

Pandemin hade klingat ut och i höstmörkret kunde MellsaVind ekonomisk förening äntligen genomföra
en normal föreningsstämma efter 2020 års digitala internetbaserade. Ett knappt trettiotal medlemmar hade
hörsammat kallelsen och tagit plats på Parkgården i Stora Mellösa.

Under 2020 var elproduktionen för Mellsavind 1 näst högst hittills och närapå maximalt, 1 661 000 kWh.
Det räckte gott till hushållsel för 330 Mellösabor. Tyvärr var elpriserna mycket låga och resultatet blev sämre än tidigare.

Gästföreläsare Per Halldin, Solkraft i Viby AB, berättade initierat om solcellsanläggningar, möjligheter
och hinder. ”En anläggning kan ge fem procent avkastning på investerat kapital, klart mer än bankränta. Men branschen
har det senaste året utökats med allt fler oseriösa företag så tänk efter om du vill investera. Tänk på garantier, tänk på
elsäkerhet.”

Samtliga styrelseledamöter, revisorer och valberedare valdes om. Likaså omvaldes ordförande Per Claesson som
inledde och avslutade i positiva tongångar. ”Vi ser mycket höga elpriser detta år, så det lovar gott för nästa års resultat.”

 Bilder från mötet finns här

Text och bild: Marianne Lindeborg 

 

 20201207

Alla medlemmar tillönskas
en God Jul och ett Gott Nytt År
från styrelsen.

 

20200908

Ärade medlemmar i Mellsavind! 

Tänkte skriva några ord om den stundande 10 års dagen i Mellsavinds historia som är nu
den 11 september.

Vi hade i styrelsen tänkt att ha lite fest för våra medlemmar vid vidkraftverket med lite pompa
och ståt, men den stundande Coronan har satt stopp för att samla människor och då tycker vi
att vi skall vänta tills nästa år och hoppas att denna pandemi skall vara ur världen men man vet aldrig.

 Årsmötet som skulle vara i våras blev också uppskjutet men vi tror att vi kommer att genomföra
detta i slutet av november om läget inte blir förändrat.

 Annars rullar det på som vanligt, det har blåst väldigt mycket denna vår och sommar  men 
som ni kanske vet så är elpriserna låga och coronan har säkert påverkat  elpriset,  industrin 
har gått på sparlåga men vi hoppas att det vänder nu framåt hösten och vintern

Jag själv tittar på min egen elräkning och begrundar och ser ett rörligt elpris mellan
14-17 öre kwhoch detta är väl jätte bra om man skall köpa ström men inte (sälja).

 Är det så att ni har några funderingar i nuläget får ni gärna ringa till mig eller någon annan i
styrelsen telefon nr hittar ni på våran hemsida. Men det finns en del som inte har dator ännu,
så här är mitt nr 070 5445109  

Nu hoppas jag att industrin kommer i gång i Sverige och att elpriserna skjuter i höjden, men vi är ganska hjälplösa vad det gäller detta.

Jag tyckeratt våra politiker kunde hjälpa till när vi producerar el så miljövänligt och klimatsmart

 Per Claesson (ordförande Mellsavind)

 bondeclaesson@telia.com

 

20200109 

Tankar om elproduktionen

Den 31 december stängdes kärnkraftsreaktorn Ringhals 2 för gott. Under mellandagarna
blåste det ganska mycket och vindkraften tog i rejält. En liten koll på Sveriges elproduktion
visade att vindkraften den 3 januari stod för 34 procent av den totala elproduktionen medan
kärnkraften svarade för 37 procent. Vindkraften tar för sig allt mer.

Men elen från Ringhals 2 kanske behöver ersättas snabbt och i sin helhet? Visserligen satsar
många företag på att spara el men elbilar och dataservrar drar allt mer. En hel ersättning
skulle betyda bortåt 900 nya vindkraftverk på 3,5 MW och det har vi nog snart, det byggs
många nya på olika håll i landet.

I Tyskland stängdes också en reaktor vid årsskiftet, Philippsburg 2. Av de 17 reaktorer som
var i drift när det tyska beslutet om totalstopp för kärnkraft togs 2011 återstår nu sex som alla
ska vara stängda inom två år. År 2019 stod kärnkraften för 14 procent av den tyska elproduktionen,
vind för 25 procent, sol för 9 procent och kol för 29 procent. Kol som energikälla ska vara borta
2038 så de lär ha en tuff match framför sig. Det handlar om en mix av klimathot, landsbygdsmiljö,
ekonomi och politik – spännande fortsättning följer i både Tyskland och Sverige. 

Text: Marianne Lindeborg
 

20191215 

Till slut önskas alla medlemmar en God Jul och ett Gott och blåsigt Nytt År från styrelsen.

20190415 

Föreningsstämma 15 april 2019 

En vårkväll med harvande traktorekipage på dammande åkrar och sval sol genomförde
MellsaVind ekonomisk förening sitt årsmöte på sedvanligt sätt, på Parkgården i
Stora Mellösa. Ett trettiotal medlemmar hörde ordförande Per Claesson berätta om läget
för föreningen och kassör Bernt Eriksson redovisa ekonomin. Elpriset var högt under 2018
och det har gett en bra intäkt, trots svagare vindar än åren innan. Årets produktion stannade
på 1,2 miljoner kWh, 17 procent mindre än 2017.

Gästen Carl Berglöf från branschorganisationen Energiföretagen Sverige höll ett intressant
och uppskattat föredrag om verksamheten i organisationen och om framtidens elförsörjning.
Bland annat tog han upp den nya debatten om kärnkraften där allt fler, både politiker och
medborgare, är positiva till förlängd eller nybyggd kärnkraft som en väg att minska
koldioxidutsläppen.

”Vindkraftsproduktionen väntas öka från 17 TWh till 35 TWh till år 2022 men vi får
problem när nu två Ringhalsreaktorer stängs 2019 och 2020. Vi behöver dessutom allt mer
el i Sverige. Så hur ska elförsörjningen säkras? Och hur ska betalningsmodellerna se ut?
Många svåra frågor finns.”

Årsstämman omvalde sittande styrelse med ordförande Per Claesson i spetsen samt sittande
valberedning och revisorer.

Bilder från mötet finns här
Text och bild: Marianne Lindeborg 

 

20190403

Föreningsstämma

Härmed kallas alla andelsägare till ordinarie Föreningsstämma i
MellsaVind ekonomisk förening.

Föreningsstämman hålls 2019-04-15 kl. 19:00 i Parkgården, Parkvägen 4 Stora Mellösa.

Tag gärna med bifogade handlingar till föreningsstämman.

För er som har lämnat fullmakt till någon att företräda er måste ni skriva en ny fullmakt,
se bilaga.

Tacksam om ni som har e-mailadress meddelar den till karl-gustav.forsberg@outlook.com
(gäller de som erhållit inbjudan per brev och har tillgång till e-mail).

Välkomna
Styrelsen

20181210

Alla medlemmar tillönskas
en God Jul och ett Gott Nytt År
från styrelsen.

 

20181008

 Höstmörker och elljus

Elproduktionen tuffar på i med det svenska riket med allt mer vindkraft i ledningarna. För Mellsavind
kunde vi räkna in en mycket bra september, högsta produktionen på sisådär 1,5 år. Vissa avbrott
i produktionen finns på andra håll; just nu i början av oktober lider en av Sveriges största
kärnkraftsreaktor Oskarshamn 3 av problem med en ventil och står still för reparation.

Höga elpriser som det varit de senaste månaderna ger extra plus till elproducenter. Enligt elföretaget
Bixias statistik är spotpriset på elmarknaden hittills i år drygt 40 procent högre än 2017 i genomsnitt.

Vindkraften har allmänt goda utsikter i strävan mot det fossilfria samhället. Svensk Vindenergi uppger
att antalet vindkraftverk i Sverige kommer att vara drygt 3 600 i slutet av 2018 och att elproduktion
från dem lär landa på bortåt 19 TWh. Att jämföra med Oskarshamn 3 som 2017 producerade 10 TWh.

 Text: Marianne Lindeborg

 

20180414 

Föreningsstämma 12 april 2018 

Som vanligt en vårkväll i april samlades medlemmar i MellsaVind ekonomisk förening till årets
föreningsstämma som hölls i Parkgården Stora Mellösa. 25 av totalt 115 medlemmar hade hörsammat
kallelsen till årsmöte.

Vårt vindkraftverk MellsaVind producerade 2017 goda 1,4 miljoner kWh, lite över medel jämfört med
de senaste fem åren. Elpriset var ett öre högre än 2016, i genomsnitt över året 30 öre per kWh. Till detta
kan vi lägga några ören för elcertifikat men den ersättningen blev halverad 2017 jämfört med 2016.
Sammantaget gav detta inte något gott ekonomiskt resultat.

Vindkraftverket är i tekniskt mycket gott skick och servicen från Enercon har varit utmärkt. Tillgängligheten
är fortsatt mycket hög.

Styrelse, revisorer och ordförande Per Claesson omvaldes. En ny ledamot, Anders Johansson, invaldes i
valberedningen efter Bo Zetterlund som avgått på egen begäran..

I styrelsens framtidsscenario framgick att vi troligen inte kan förvänta oss några större förändringar som skulle
 ge ett högre elpris. MellsaVind, liksom många övriga vindkraftverk av både större och mindre modeller, lär ha
det fortsatt motigt.

- Politikerna pratar varmt om förnybar energi och här producerar vi med MellsaVind förnybar el för halva
Mellösa, men de ser inte till att det blir någon positiv förändring för oss, sade ordförande Per Claesson.
Bilder från mötet finns här
Text och bild: Marianne Lindeborg 

20180327 

 

Hej andelsägare i MellsaVind!

 

Härmed kallas samtliga andelsägare  till ordinarie föreningsstämma i MellsaVind ekonomisk förening.

Föreningsstämman hålls 2018-04-12 kl. 19:00 i Parkgården, Parkvägen 4, Stora Mellösa
(vid Baptistkyrkan).

 

Välkomna

Styrelsen

 

20180205 

Elproduktion och elbilar

Under fjolåret producerades i Sverige ungefär lika mycket el som tidigare år, 159 TWh. Vindkraftverken
blev fler och producerade 13,5 procent mer än 2016. Vindkraft gick därmed in som den tredje största
produktionskällan efter vattenkraft och kärnkraft. Kraftvärme får numera nöja sig med en fjärde plats.

Kärnkraftverken har idag åtta reaktorer i drift. Två i Ringhals ska stängas men avstängningen har senarelagts
ett halvår för var och en av dem. R2 ska tas ur drift vid årsskiftet 2019 och R1 vid årsskiftet 2020. R2 har
effekten 903 MW, lika mycket som 1129 stycken Mellsavind.

Under 2017 har Sverige exporterat cirka 12 procent av den el som producerats. Hittills gott om el, alltså,
men kommer elen att räcka till alla elbilar framöver? Inga problem, uppger flera källor. Om alla de 4,5 miljoner
personbilarna i Sverige vore elbilar skulle de sluka 13 TWh per år, utifrån att de drar cirka 2 kWh per mil. Det
är mindre än tio procent av produktionen och mindre än den mängd vi exporterar. Däremot ger elbilarna problem
för elnäten om alla ska laddas samtidigt. Kan det lösas med fler små vindkraftverk ute i bygderna, kanske?
 

Text: Marianne Lindeborg

 

20171208

Alla medlemmar tillönskas en God Jul
och ett Gott och blåsigt Nytt År från styrelsen.

 

20171002 

Höstvindar

Vi får se fram emot en blåsig höst så det blir god fart på Mellsavinds vingar. September 2017
gav mindre elproduktion än september 2016, vilket också gällde de andra vindkraftverken runt
om på sydöstra Närkeslätten.

Även om elpriset är skralt kan vi glädja oss åt att varje producerad kilowattimme spar koldioxidutsläpp.
Det finns lite olika sätt att räkna på besparingen. Föreningen Svensk Vindkraft jämför vind-el med
import av el från danska eller tyska kolkraftverk som det svenska elnätet är hopkopplat med,
och anger en besparing på 784 gram koldioxid per kilowattimme. Därmed skulle Mellsavind med
en normalproduktion på 1 580 000 kWh spara in 1 238 ton per år. Drygt 10 ton för varje medlem
i Mellsavind ek.för. Inte så tokigt, eller hur?

Skogskoncernen SCA anger till och med lite högre besparing: 850 gram koldioxid per kilowattimme.
Ännu bättre!

SCA satsar friskt på förnybar energi till sina fabriker och anläggningar och har idag flera hundra
vindkraftverk i sina skogsmarker.
Text: Marianne Lindeborg

 

20170328

Föreningsstämma 28 mars 2017

Den 28 mars samlades 31 andelsägare i Mellsavind ekonomiska förening för årets
föreningsstämma i Parkgården, Stora Mellösa.

År 2016 har vårt vindkraftverk producerat 1 377 802 kilowattimmar enligt EON:s
mätning, förnybar el som försörjt 68 eluppvärmda villor. Eller räckt till hushållsel
till 275 veduppvärmda villor. Produktionen var lägre än toppåret 2015, men högre
än 2013 och 2014, helt beroende på vindförhållanden. Genomsnittligt elpris 2016
på Nordpool var 29 öre per kilowattimme, lite högre än 2015 med priset 22 öre.

Medelvinden över Dömmesta 2016 var 5,4 meter per sekund. Vindkraftverket
visade god form och var i drift drygt 8 000 timmar. Som vanligt gav höst och
vinter högre produktion än vår och sommar.

På föreningsstämman omvaldes samtliga styrelseledamöter, likaså vår ordförande
Per Claesson och ledamöterna i valberedningen. För elprisets utveckling i framtiden
presenterade kassör Bernt Eriksson olika scenarior men priset är mycket svårt att
förutsäga och därmed det framtida ekonomiska resultatet för Mellsavind. Utgifterna
ska ses över, kanske kan serviceavtalet med Enercon förändras.
Text: Marianne Lindeborg

 20170313

Dags för årsstämma, här kommer kallelsen!
Kallelse till Föreningsstämma 2017

Välkommen!

20161127

Alla medlemmar tillönskas en God Jul
och ett Gott Nytt År!

 

20161121

Mellsavind anmäler Örebro kommun för illojal konkurrens

Örebro kommunstyrelse beslutade i september att köpa in el från kommunens egenägda vindkraftbolag
Kumbro Vind AB till fasta priset 44 öre/kWh.

Vår sekreterare K-G Forsberg konstaterade att det sannolikt borde varit en offentlig upphandling istället.
Kommunala systerbolag kan normalt inte handla av varandra utan offentlig upphandling enligt LOU. Här ger
Kommunstyrelsen kommunägda dotterbolaget Futurum Fastigheter AB i uppdrag att teckna avtal med Kumbro
Vind AB utan upphandling, vilket är mycket tveksamt enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU).

- De gynnar sina egna vindkraftverk. Det är oklart om priset omfattar elcertifikat men det är nästan dubbelt
så högt som Bixias prognos över kommande årens prisutveckling, cirka 23 öre/kWh. Vi och andra vindkraftsägare
borde ha fått vara med i en upphandling för att kunna sälja vår egen el till kommunen, säger K-G Forsberg.

Nu har Mellsavind Ek.för. styrelse genom Per Claesson skickat in en anmälan till Konkurrensverket om otillbörlig
upphandling.

- Kommuner ska kunna lagarna och göra korrekta upphandlingar. Vi vill att Konkurrensverket prövar om
Örebro kommun gjort rätt. Den som inte följer lagen kan bli skyldig att betala en upphandlingsskadeavgift,
det kan handla om tio miljoner kronor.

Vill du läsa anmälan i sin helhet så finns den på medlemssidorna under "Mötesanteckningar".

 Text: Marianne Lindeborg

 

20161109

Nedan har en av våra medlemmar, Marianne Lindeborg, skrivit några intressanta rader till vår hemsida.
Naturligtvis är alla medlemmar välkomna att skriva något vindkraftsrelaterat till hemsidan. Det skulle vara
trevligt om vi kunde få igång en dialog här. Välkommen med dina åsikter/reflektioner!

20161107

Under senhösten har vi kunnat se lite högre pris på el på elbörsen Nordpool, men enligt branschorganisationen
Svensk Energi ligger det genomsnittliga systempriset fortsatt lågt. Vattenkraften suckar över torr höst - kanske
vi vindkraftsägare får tycka det är bra för oss då det ger högre elpris? Just nu är det tolv procent mindre vatten
i vattenmagasinen jämfört med medelvärdet för tidigare år.

Kärnkraftreaktorerna har i stort sett kommit igång efter sommarens revisioner. De kommande åren händer mycket
hos kärnkraftverken. Oskarshamn 1, Sveriges minsta och äldsta reaktor, stängs halvårsskiftet 2017. Oskarshamn 2
är stängd för gott. Ringhals 2, som varit avställd i två år, ska startas i december igen och köras till slutet av 2019.
År 2020 ska också Ringhals 1 tas ur drift. De övriga och större reaktorerna kommer att drivas till början av 2040-talet.

I år tillkommer, enligt Svensk Vindenergi, nya vindkraftverk med total effekt på 464 MW. Det är lika stor effekt
 som Oskarshamn 1, med skillnaden att vindkraftverken inte producerar el året runt, dygnet runt som en reaktor
kan göra. Men alla Sveriges vindkraftverk tillsammans kommer att producera totalt omkring 16-17 TWh i år, att
jämföra med hela Oskarshamns kärnkraftverk som producerade 12 TWh år 2015.

Vinden knappar in på uranet! Och mycket kan hända med elproduktion och elpriser framöver.

Text: Marianne Lindeborg

 

20160609

Styrelsen har haft en grillkväll som avslutning på första halvårets möten. Vi var vid Per Claessons
konstgjorda våtmark och Per berättade om hur han gjort våtmarken och syftet med den. Vi är
miljöinriktade på mer än ett sätt! Därefter korvgrillning och sedan mötesförhandlingar hemma hos
ordföranden. Finns ett par Bilder där man kan beundra vår ordförande som grillkock!
 

20160414 

Föreningsstämma 14 april 2016

Svaga vårvindar svalkade 37 medlemmar i MellsaVind ekonomisk förening när de samlades i Stora Mellösa
för årets föreningsstämma. ”Vinden blåser inte åt vårt håll”, konstaterade ordförande Per Claesson vid inledningen.

Vårt vindkraftverk satte nytt rekord i elproduktion 2015 med 1,7 miljoner kWh, men elpriserna är sorgligt låga.
År 2011 var elpriset 64 öre per kWh, men år 2015 bara 38 öre och det räcker inte för ett gott ekonomiskt resultat.

Tillgängligheten har varit fortsatt hög och vindkraftverket har troget snurrat på. Ett stopp inträffade i september
då transformatorn gick sönder. Enercon lyckades få fram en ny hela vägen till Dömmesta på snabba tre dagar,
sedan var produktionen igång igen.

Styrelsen rapporterade om gamla och nya planer för föreningen. Den tidigare planen på nytt vindkraftverk är lagd på is.
Styrelsen har undersökt möjligheten att bygga en större solcellsanläggning bredvid vindkraftverket men inte heller det
kan ge någon lönsamhet med nuvarande elpriser.

Styrelse och revisorer omvaldes förutom ledamoten Bernt Eriksson som utsågs till kassör medan nuvarande
kassör Anders Åkerling valdes till ledamot för kommande året.

Efter stämman bjöd elmarknadskunnige Lars Eriksson på en föreläsning om elmarknad, elproduktion och
konkurrensförhållanden, och han hejade på: ”Att producera el är det mest samhällsnyttiga som finns! Det måste
bli högre elpriser om Sverige ska klara klimatmålen - jag tror politikerna fixar det.”

 Text: Marianne Lindeborg

 

20160303

Styrelsen har varit på studiebesök hos företaget Egen El som har sin verksamhet
förlagd på El-kullen utanför Katrineholm. De provar och utvärderar olika typer
av små vindkraftverk och olika modeller/utformningar av solceller. Du kan läsa mera
www.egenel.etc.se

Det senaste i teknik visades, en solcellspanel som "blommar upp" och fälls ut när
solen kommer fram, läs mer på
www.smartflower.com
Några foton från vårt besök finns att se här

 

20160128

    Lite elfakta

Så här efter årsskiftet kan man hitta lite smått och gott om Sveriges elproduktion.
År 2015 producerades totalt 159 TWh, 159 000 miljoner kWh, el i Sverige. Därav
stod kärnkraften för 54 TWh och vattenkraften för 75 TWh. Vindkraftverken
snurrade ihop hela 16,5 TWh – en ökning med 43 procent sedan 2014. Det var ju
också ett blåsigt år. Sverige har el till övers. Vi exporterade sammanlagt 22,5 TWh,
mesta delen till Finland som praktiskt taget alltid måste importera. Finland vill hellre
 bli självförsörjande på el, det är därför de bygger två nya kärnkraftverk.

Jag har tittat närmare på hur vindkraften fungerar när det är riktigt kallt, som det
har varit nu i januari. Trött på alla sura kommentarer typ: ”när det är svinkallt så
blåser det ju inte! Vindkraft funkar inte när den bäst behövs!!”

Den 6 januari var det 10 grader kallare än normalt i stora delar av landet. Närmare
minus 20 i Örebrotrakten. Den dagen gav vindkraften 5 procent av elproduktionen.
Den 14-15 januari, med rejält kallt, sol och högtryck, gav vindsnurrorna 8 procent.
22 januari, minus 20 i Bergslagen och norröver, svarade vindkraften för 10 procent
av all elproduktion. Det blåser alltid någonstans i det avlånga Sverige. 

Källor: Svensk Energi, Svenska Kraftnät, SMHI

 Text: Marianne Lindeborg

 

20151203

Alla medlemmar tillönskas en God Jul
och ett Gott Nytt År!

Men...........................

20150922

Mellsavind står stilla!

Transformatorn som ägs av Eon har gått sönder, arbete med att byta ut den pågår. Det är inte
precis någon lättviktare, det krävs en kranbil för att hantera den. Transingen finns i det lilla huset
bredvid vindkraftverket så man lyfter helt enkelt av taket på huset, lyfter ut den trasiga och in med
den nya. Smidigt! Tyvärr får vi ingen produktion på några dagar men det är smällar vi får ta.
Mellsavind beräknas vara i drift igen i början på vecka 40.

 

20150909

Några rader från vår sekreterare, Karl-Gustav Forsberg:

 

Hej!

Tyvärr är sommaren nu passerad men förhoppningsvis får vi en fin höst med högre elpriser.
Produktionen för augusti blev enl. Eon 74 322 kWh vilket är den högsta noterade produktionen  
för månaden under föreningens existens. Tyvärr är priserna fortfarande låga, ca 0,15 kr/kWh
vilket bör generera en intäkt på ca 11 445 SEk exkl. certifikat.
 
Prisindikationen från Bixia är idag ca 21,9 öre/kWh för kvartal 4-2015 och 22,3 öre/kWh
för YR16. Beträffande kärnkraften så är Forsmark 3 avstängd för revision till 2/10,
Oskarshamn 1 ur drift till 7/9, Oskarshamn 2 avstängd till 2015-dec, Ringhals 2 avstängd
till 2015-nov och Ringhals 4 avstängd till 2015-09-17.

 

20150621

 Alla medlemmar tillönskas en skön sommar!

Styrelsen

 

20150304

   Härmed kallas alla andelsägare till ordinarie Föreningsstämma i· MellsaVind ekonomisk förening. 
   Föreningsstämman hålls 2015-03-19 kl. 19:00 i Baptistkyrkan, Stora Mellösa.

   Välkomna 
   Styrelsen

 

20141204

Alla medlemmar tillönskas en God Jul
och ett Gott och blåsigt Nytt År!

 

20140325

Föreningsstämman 25 mars 2014 

Den 25 mars genomförde MellsaVind ek.för. årets föreningsstämma som vanligt i Björneborgs
bygdegård i Stora Mellösa. Cirka 35 medlemmar samlades på plats denna härligt blåsiga
marskväll.

År 2013 producerade Mellsavind1 totalt 1,28 miljoner kWh, tillräckligt för hushållsel till 256
villor i Stora Mellösa och Odensbacken. Produktionen var något lägre än 2012 eftersom det
inte blåste lika mycket. Medelpriset på el enligt Nordpool var däremot lite högre än 2012
och intäkterna blev sammantaget högre än 2012.

År 2013 har vindkraftverket haft en tillgänglighet på 99 procent och producerat el nästan
varje möjlig timme. Sekreterare K-G Forsberg berättade att tillgängligheten är mycket bra
och att Enercon gett väldigt bra service.

Ekonomin har förbättrats i högsta grad genom medlemmarnas extra insatser på drygt
2 miljoner kronor sommaren 2013. Det extra kapitalet har använts för amortering på
lånet och till rörelsekapital för en tid framöver. Med tillskottet har också styrelsen kunnat
förhandla med banken och sänka räntan på föreningens lån.

Ordförande Per Claesson lade åter fram sitt förslag på att bygga ännu ett vindkraftverk.
Bygglov finns och stämman beslutade att skriftligt fråga medlemmarna om det finns intresse.

En ny revisorsuppleant valdes in, i övrigt valdes de styrelseledamöter, ordförande,
valberedare och revisor som var föreslagna till omval på nytt av stämman.

 Text: Marianne Lindeborg
 

 20140313

   Välkommen till årets Föreningsstämma i MellsaVind ekonomisk förening

   Alla andelsägare kallas till ordinarie föreningsstämma i MellsaVind ekonomisk
   förening. Stämman hålls 2014-03-25 kl. 19:00 i Bygdegården Björneborg, Stora Mellösa.

 

20140107

Mellsavind har slagit nytt produktionsrekord under december! Verket har producerat cirka
240 000 kWh och med ett snitt pris på 45-50 öre inklusive certifikat så blir det en slant tillgodo.
Mera sånt kan vi önska oss, men nu är visst högtrycken på gång hotar meteorologerna med så
då blir det väl mindre vindkraft en period.

 

20131211

En vinterhälsning från MellsaVind så här några dagar för jul. Just idag är det grön vinter som gäller,
den första snön är borta redan. Meteorologerna har lovat blåsigt väder framöver så det ser ju bra ut
ur produktionssynpunkt. Det går riktigt bra nu, de sista månaderna har vi haft bra produktion, hoppas
att det fortsätter så. Efter nyteckningen av andelar så har våra kostnader sjunkit betydligt som ni ser
i notisen här under. Vi får se framtiden an med tillförsikt.

Alla medlemmar tillönskas en God Jul och ett Gott Nytt År från styrelsen.

 

20131111

Vid ordinarie föreningsstämma med andelsägare i MellsaVind den 9 april 2013 beslutades att erbjuda
andelsinnehavarna att teckna nya andelar i föreningen till ett pris av 5 000 kr per andel.

Totalt tecknades 437,5 nya andelar. Detta motsvarar ett kapitaltillskott av 2 187 500 kr dvs. 98,8 % av
maximalt möjlig insats. Per 30 oktober har 1 700 000 kr amorterats av skulden till Handelsbanken. Den
månatliga amorteringen sjunker därigenom från ca 40 000 kr till  ca 27 000 kr.

 

20130911

"Invigningsdagen började med regn och dis men då det började dra ihop sej till invigning så lättade
molnen. Det blev till och med lite vind så att MellsaVind 1 fick börja producera lite el."

Det är tre år sedan vi hade invigningsfestligheter för MellsaVind, den 11 september 2010. Det har hänt en
del sedan dess, bland annat har elpriserna sjunkit till en nivå som vi inte kunde tänka oss då. Men nu verkar
det som en vändning är på väg, vi får drygt 60 öre per kWh nu. Hoppas att det håller i sej.

Som delägare så sitter man ju på dubbla stolar, när det gäller förbrukningen hemma så vill man ju ha ett lågt
pris och tvärtom när det gäller MellsaVind. I alla fall, verket snurrar på och vi har en tillgänglighet på mer än
99% på årsbasis, så det händer att det står stilla för underhåll och översyn men det är inte många timmar.

Något som åtgärdats är att verket efter strömavbrott inte återstartade automatiskt utan handpåläggning krävdes.
Detta är nu åtgärdat vilket besparar både oss och Enercon mycket arbete.

MellsaVind har till dags dato producerat mer än fyra miljoner kWh och det är ju populärt att redovisa det som
förbrukning till normalvillan så då gör vi väl det; det motsvarar den totala förbrukningen till EN villa i 160 år!
Baserat på att normalvillan förbrukar 25000 kWh per år. Man kan redovisa på många olika sätt......

Trevlig höst med medvind önskar styrelsen!

Text: Anders Åkerling

 

20130409

 Föreningsstämman 9 april 2013 

MellsaVind ek.för. höll som vanligt årets föreningsstämma i Björneborgs bygdegård i Stora Mellösa.
Drygt 40 medlemmar var på plats. Under 2012 har MellsaVind1 fungerat väl, med bara några få och
av Enercon snabbt åtgärdade stopp. Året bjöd på lugnare vindar än 2011 och elproduktionen stannade
på drygt 1,3 miljoner kWh el. Det motsvarar hushållsel till cirka 190 av de 230 villahushållen i
centralorten Stora Mellösa. Den lägre produktionen tillsammans med mycket låga elpriser under 2012
har negativt påverkat föreningens ekonomi. Föreningen har tidigare, efter inkomna klagomål, haft krav
från Örebro kommuns Miljökontor på ljudmätning, men en garantireparation av Enercon i november
visade sig minska ljudstörningarna påtagligt och kravet har avskrivits. Ett par stadgeändringar som antogs
av extrastämman i september 2012 godtogs även denna gång av stämman och fastslogs därmed. Samtliga
styrelseledamöter, ordförande, revisorer och valberedare som var föreslagna till omval valdes på nytt
av stämman. 

Text: Marianne Lindeborg

 

20130404

   Härmed kallas alla andelsägare till ordinarie Föreningsstamma i· MellsaVind ekonomisk förening.
   Föreningsstämman hålls 2013-04-09 kl 19:00 I Björneborg, Stora Mellösa.

   Välkomna
   Styrelsen

20130305

Informationsmöte inför årsstämman hålls den 19 mars kl. 19 i Björneborg.
Årsstämman äger rum den 9 april kl. 19 i Björneborg
Välkomna!

 

20121218

Alla medlemmar tillönskas en God Jul
och ett Gott och blåsigt Nytt År från styrelsen.

 

20121128

Tre servicetekniker från Enercon och en 140-meters kranbil med servicekorg gör denna dag
visit hos Mellsavind 1. Under garantibesiktningen den 17 november framkom att tejp på
vingarnas framsida hade börjat släppa och det ska åtgärdas. En tekniker är i vindkraftverkets
maskinhus, har stängt av elproduktionen och kan sköta rotationen av vingarna manuellt.
De andra två hissar upp sig med kranen till vingspetsen.

- Vi skär bort den lossnade tejpen, sade rotorbladsexperten från Enercon. Den ytbeläggning
som finns under är tillräckligt hållbar som den är.

Uppe i korgen blåser det 10 meter per sekund men teknikerna är inte höjdrädda… och väl
påpälsade. Se under rubriken Bilder. Efter ett par timmars höjdarbete var allt klart och
vindkraftverket kunde sättas igång igen.

 Text: Marianne Lindeborg

 

20121120

Vid senaste styrelsemöte beslutades att skicka ut ett erbjudande om att utöka sitt innehav
av andelar i föreningen. Meddelande om detta har sänts till alla medlemmar.
Du kan läsa dokumentet här: Nysatsning 2013.pdf

Senaste mötesprotokoll finns på medlemssidorna.

 

20121113

Garantibesiktning inför slutet på Enercons garantitid den 17 november 2012 har nu genomförts.
Konsult Stefan Salomonsson granskade Mellsavind 1 från topp till tå, från yttersta vingspets till
transformator. Resultatet blev gott. Han fann bara några smärre anmärkningar, bland annat gällde
det vingarnas inställning.

Efter den 17 november tar vårt serviceavtal över för underhåll och fix av eventuella problem.

Från första snurrandet 5 september 2010 till 13 november 2012 har Mellsavind 1 producerat el under
16 905 timmar. Det har gett 3 027 832 kWh förnybar el under de två åren, lagom för att försörja 300
villor med hushållsel.

Om Mellsavinds el exporteras till Danmark och ersätter kolkraft så minskar utsläppen av klimathotande
koldioxid med cirka 1 250 ton koldioxid per år (källa tidningen Svensk Vindkraft nr 4/12). Kanske
inte så otänkbart? Denna dimmiga, råkalla novemberförmiddag importerade Danmark ungefär 25
procent av sin elanvändning
(källa Svenska Kraftnät).

Text: Marianne Lindeborg

 

20121108

Då garantitiden för Mellsavind går ut i dagarna så kommer en garantibesiktning att utföras nu på
tisdag den 15/11. Avsikten är att fånga upp eventuella brister så att de kan åtgärdas på garantin.
Stema Wind AB heter företaget som gör besiktningen och deras besiktningsman
heter Stefan Salomonsson.


20120
617

Vi kommer att ha ett extra årsmöte vid vindkraftverket den 8 september klockan 14.00.
Förtäring utlovas. Kallelse via e-post/ brev kommer när vi börjar närma oss det aktuella
datumet.

Alla medlemmar önskas en trevlig sommar från Styrelsen
 

20120326

Föreningsstämman 26 mars 2012

Många livliga diskussioner präglade årets föreningsstämma för Mellsavind Ekonomisk förening.
Det gällde först motioner från två medlemmar som ville se stadgeändringar om bland annat
grunden för medlemskap, krav för inträde och röstetal i förhållande till andelsinnehav.
Positiva synpunkter kom fram och styrelsen fick i uppdrag att tillsammans med juridisk
sakkunnig se över paragraferna.

En livlig diskussion gällde också förslaget att bygga ännu ett vindkraftverk, lika högt men med
1 000 kW, lite högre effekt än Mellsavind1. Ordförande Per Claesson har på eget initiativ sökt
och fått bygglov, och godkänt enligt reglerna för det Natura 2000-område där vindkraftverket
är tänkt att placeras. Stämman beslutade att medlemsintresset ska undersökas med enkät. Det
verkar också finnas intresse från utomstående att köpa in sig i ett nytt verk.

Mellsavind1 producerade det blåsiga 2011 helt enligt kalkylen, 1 495 000 kWh och har fungerat
väl. Det låga elpriset i andra halvan av året gav dock ett svagt ekonomiskt resultat med en
mindre förlust.

Samtliga styrelseledamöter, revisorer och valberedare som stod i tur för omval valdes med bifall
på nytt.

Det beslutades om en extra föreningsstämma i augusti för att ta upp de föreslagna
stadgeändringarna och det nya verket till ny diskussion.
 

Text: Marianne Lindeborg

 

 20111222

Motioner till kommande föreningsstämmor ska vara ordförande tillhanda senast den 30 januari
året för stämman. (Mötesprotokoll 24, 2011-08-31)

 

20111220

En rapport från MellsaVind så här några dagar för jul. Det rullar på bra nu, de sista månaderna
har vi haft bra produktion, vi får försöka förtränga att sommarmånaderna inte gav så mycket.
Det är intressant att jämföra de olika vindkraftverken i vårt närområde, (titta på vindstat.nu) det
visar sej att det skiljer i produktion beroende på från vilket håll det blåser. Några verk ger mest
vid sydostlig vind medan något annat ger mera vid exempelvis nordlig. Konstigt att vindriktningen
kan påverka produktionen så pass mycket på den platta Närkesslätten.

En liten faktasamling kanske kan vara intressant:

I Sverige finns (okt. 2011) 1884 vindkraftverk med en total installerad effekt på 2467 MW och
flera byggs och planeras just nu som man nästan dagligen kan läsa om och se på tv.

Du har säker läst om indelningen i el-områden. Det finns fyra områden i Sverige, område SE1 Luleå,
område SE2 Sundsvall, område SE3 Stockholm och område SE4 Malmö. Vi tillhör Elområde SE3,
Nätområde OBN, Odensbacken, med nätägare E.ON Elnät AB. Nätområdet går ungefär från
Ekeby-Almby och ner till trakterna av Hjortkvarn.

Vill du läsa mer om el-områden så finns det på den här länken:
http://www.svenskenergi.se/sv/Vi-arbetar-med/Handel-Forsaljning-av-el/Elomraden-i-Sverige/

Till slut önskas alla medlemmar en God Jul och ett Gott och blåsigt Nytt År från styrelsen.

 

20110923

MellsaVind 1 har stått stilla ett par dagar för service. Med tysk noggrannhet har tre tekniker från Enercon
efterdragit varenda bult, även de som är täckta av "gummipluppar", de som håller fast tornet vid fundamentet.
Lite justering av bladvinklar blev det också även om det inte är några stora avvikelser det är fråga om. Du
kanske har uppmärksammat att de röda varningsljusen på toppen av verket blinkar, det gör de när service
pågår enligt uppgift. Så nu ska vi vara "fit for fight" för ytterligare ett års felfri produktion.

 

20110909

Om ett par dagar så har MellsaVind 1 varit i drift ett helt år. Vi hade invigningen den 11 september
2010. Verket har fram till idag producerat nästan 1,4 miljoner kWh. Under september förra året hade vi
en testperiod på ett par veckor för injustering av verket så det har inte producerat för fullt hela tiden.

Tyvärr har E-on som äger nätet inte haft den kvalitet på kraftöverföringen som man kan önska. De har haft
ett stort antal strömavbrott, visserligen korta sådana på ett par minuter, men ändå avbrott. MellsaVind 1
startar inte automatiskt efter avbrott utan omstart måste göras av tekniker från Enercon. Detta har medfört att
verket har stått stilla ett antal timmar just beroende på strömavbrott och väntan på tekniker. Naturligtvis har
detta förorsakat en intäktsförlust för oss. E-on har nu gjort en omkoppling av sitt nät som förhoppningsvis
ska ge oss en stabilare strömförsörjning.

Den totalt installerade vindkraften i Sverige ger nu 5 Terrawatt (tWh) vilket motsvarar ett kärnkraftverk,
vi är med och producerar där och vi gör det utan "biverkningar" som giftigt avfall och liknande.

För övrigt så snurrar verket på enligt plan, och det ekonomiska utfallet kan du se på medlemssidorna. Så nu
är det bara att hoppas på en blåsig höst så att pengarna rullar in.

 

20110623

En liten rapport från MellsaVind så här i midsommartid. Det har blåst hel en del under våren och det
snurrar på som det ska, inga problem med verket. Under maj månad så fick vi in cirka 133 000
kWh så det är bara att hoppas på att det fortsätter lika bra. Sommarmånaderna är det ju inte så blåsigt
normalt sett. För tillfället är det ju mera regnperiod än sommar förstås.

Alla medlemmar önskas en trevlig midsommar!
Styrelsen

 

20110611

Några av våra långväga medlemmar har önskat en möjlighet att sitta ner och ta en fika vid
vindkraftverket. Vi har därför skaffat en rejäl utemöbel så att det går att slå sej ner och koppla
av till vindens sus. Utsikten över Närkesslätten är inte heller så pjåkig!

Välkommen att ta en paus vid Mellsavind 1!

Trevlig sommar önskar Styrelsen

 

20110325

Föreningsstämman 24 mars 2011

Medan Mellsavind1 snurrade i lagom takt och producerade el genomförde MellsaVind ekonomisk
förening årets föreningsstämma. Vi var drygt 40 medlemmar som slutit upp i Björneborg i Stora Mellösa
och vi fick bland annat veta mer om ekonomi och elproduktion. Mellsavind1 har gått i sex månader,
med många avbrott för injusteringar i starten, och under den tiden producerat 750 000 kWh vilket är
över budget.

Stämman valde en ny styrelsemedlem, Bernt Eriksson, som ersätter avgående Johan Ardefors.
Övriga omvaldes för ny period.

Efter mingel runt kaffeborden presenterade ordförande Per Claesson ett förslag till att bygga ytterligare
ett vindkraftverk. Detta för att få ett ben till att stå på, med inkomster även om ett av verken skulle stå
still. Styrelsen fick uppdraget av stämman att fortsätta utreda förutsättningarna och undersöka
medlemmarnas intresse för ett nytt verk.

Text: Marianne Lindeborg

 

20110308 

Föreningsstämma 
MellsaVind ekonomisk förening

Härmed kallas alla medlemmar till ordinarie föreningsstämma/årsmöte i MellsaVind ekonomisk förening.

Föreningsstämman hålls 2011-03-24 kl. 19:00 i Björneborg, Stora Mellösa.

Välkomna!
Styrelsen

För att kunna beräkna kaffeåtgång så är styrelsen tacksam om du anmäler om du har för avsikt att delta i fikat
efter föreningsstämman till sekreteraren K-G Forsberg, kalleotove@hotmail.com eller på telefon 070-719 43 28

 

20101217 

Efter ett mycket händelserikt år så kan vi luta oss tillbaka lite grann, det börjar vara färdigställt på de flesta
områden, leverantören av verket, Enercon, har fått slutbetalningen så nu är vi ägare till det, eller som alla
villaägare brukar skämta om, vi hyr det av banken.  

Alla markarbeten är klara, den sista finputsen var lite gruspåfyllning vid transformatorhuset. Så nu är det bara
att det blåser så pengarna ”strömmar” in.

Om du vill se hur mycket vi genererar så finns data om Mellsavind 1 att studera på www.vindstat.nu där vi har
nummer 1312. För oss kalenderbitare så är det intressant att studera, i synnerhet som man kan jämföra med
vindkraftverken i Asker och Odensbacken.  

Vill du räkna på hur mycket intäkter vi har per dygn så kan du gå in på www.nordpoolspot.com för att få
uppgift om aktuella elpriser. Vår avtalspartner Bixia som vi levererar strömmen till har börjat göra insättningar på
vårt konto. Elpriset i dagarna har legat ganska så högt, toppnoteringen låg på 108 öre per kWh vill jag minnas.
Vi väntar nu också på de första utbetalningarna av el-certifikaten, som betalas med cirka 275 och 300 kronor
per mWh  

Det styrelsen tagit beslut om senast är vilken typ av serviceavtal vi ska ha, det finns ett par alternativ att välja på
med olika inställelsetider, servicenivåer och givetvis olika kostnader. 

Vi håller på att arbeta fram en kalkylmodell (modell enkel) som vi kan använda till vår medlemsinformation. Det har
funnits önskemål om en mer lättförståelig kalkyl än de som finns på medlemssidorna.
 

En eloge till Handelsbanken som varit mycket bra att ha som finanspartner och gett oss mycket hjälp under året.

En blomma också till vår medlem Marianne Lindeborg som gjort ett fantastiskt jobb med att skriva och fotografera under
hela byggtiden. En av våra konsulter talade om det som ”En instruktionsbok i hur man bygger ett vindkraftverk”.

 Slutligen, alla medlemmar önskas en God Jul och ett riktigt Gott Nytt år från styrelsen.

Text: Anders Åkerling

 

20101117

Slutbesiktning och överlämnande den 17 november.

Inför slutbesiktning hade en hel delegation samlats i frostkylan vid vindkraftverket. Från Enercon
projektledare och tekniker, och från Mellsavind delar av styrelsen med Per Claesson i spetsen samt vår
vindkraftkonsult Ulf Forsberg.

Besiktningen utfördes av Krister Wilhelmsson, en oberoende konsult från Triventus Energiteknik AB.
Han granskade hela anläggningen med lupp och dokumentation i högsta hugg. Installationer och märkskyltar
i transformatorkiosken, gömda ”källar”-utrymmen, kabeldragning och elektronikskåp i tornet och kraftverkets
dator som själv loggar fel.

Besiktningen fortsatte högst uppe i maskinhuset med kontroll av maskiner, tätningar och packningar.
Mats Jonsson från Mellsavind åtog sig prestationen att medverka vid besiktningen uppe i maskinhuset:
73 meter och 210 stegpinnar rakt upp, med sele och livlina…

Besiktningen tog flera timmar och det hann bli rätt så frostkallt för deltagarna. En del mindre fel uppdagades
och Enercon ska rätta till huvudparten före 26 november. I samband med det kommer vindkraftverket att stängas
av i ett par dagar.

Med detta noterat skedde det formella övertagandet. Enercons Rickard Jönsson överlämnade till vår ordförande
Per Claesson dörrens nyckel och en CD med program för att kunna logga in på vindkraftverkets dator och se
produktionen.

Nu är Mellsavind 1 i vår förenings ägo!

 Text: Marianne Lindeborg

 

20101105

Provdriften är nu avslutad, likaså är alla slutjusteringar klara. Mellsavind 1 är nu i full drift efter att ha
gått med reducerad effekt under injusteringen.

Det som kommer att hända härnäst är att föreningen officiellt tar över vindkraftverket från Enercon den
17 november. Vi finns nu även med på http://www.vindstat.nu/  tyvärr finns inga produktionsdata
från oss ännu, men det kommer. Vi har nummer 1312 om du vill titta på uppgifter om vårt och andra verk.

På sikt kommer vi att ha produktionsdata även på vår hemsida.

Eftersom vi inte har fått någon officiell statistik så kan vi inte säja exakt hur mycket Mv 1 ger,
men ordförande Per har via kontakter med Enercon fått fram följande data:
Under tidsperioden 11/9 till och med 5/11, alltså under 55 dagar har Mellsavind 1 genererat 175 082 kWh.
Omräknat blir det 1320 timmar, men av dessa har verket stått stilla i 240 timmar. Genomsnittliga produktionen
blir 162 kWh per timma. Vad kan det ge i pengar? Om Nordpool ger 46 öre per kWh och elcertifikaten ger ca 30 öre
så blir det cirka 76 öre per kWh, sen är det bara att räkna.

Per säjer att med de uppgifter han fått fram så tycker de sakkunniga han pratat med att det ser bra ut. Nu är det
bara att hoppas på en blåsig höst, i alla fall på 73 meters höjd i Dömmesta!

Det är positivt att vi börjat få intäkter från elproduktionen, mycket glädjande eftersom vi än så länge bara har
betalat ut pengar, nu blir det ändå roligare att vara medlem i föreningen! I vilket fall om man ser till
plånboken, men vi bidrar ju till landets energiförsörjning på ett miljövänligt sätt, det är ju också något att glädjas över!

 

20101008

Under nästa vecka (v 41) kommer tekniker från Enercon att stoppa Mellsavind 1 några dagar för att göra
slutjusteringar inför överlämnandet. Om verket står stilla fast det blåser så är detta anledningen.

 

20101007

Provdrift pågår fortfarande, meddelar Rickard Jönsson på Enercon den 7 oktober. Provdrift innebär att
vindkraftverket ska köras i 300 timmar vardera i olika hastigheter, sammantaget kan provkörningen pågå
i närmare en månad.

Vindkraftverkets eget datorbaserade styrsystem styr provdriftprogrammet och har kontakt med Enercon,
exempelvis kan det meddela eventuella fel. Efter provdriften genomförs fler tester av elektronik och
elanläggning; eventuella fel rättas till och allt provas igen.

Efter allt detta och slutbesiktning därtill är vindkraftverket klart för överlämning till Mellsavind.

 Text: Marianne Lindeborg

 

20100922

Provdrift pågår. Den 21 september blåste en stadig nordlig vind och vindkraftverkets display visade en
vindhastighet på 6,5 meter per sekund. Effekten varierade eftersom verket bromsades enligt proven,
men låg runt 200 kW, en fjärdedel av maxeffekt. Det gav cirka 200 kWh varje timme i leverans till
vår avtalspartner Bixia - på ett dygn tillräckligt för årsförbrukningen av hushållsel till en villa.

Priset på el sätts ytterst efter tillgång och efterfrågan på den nordiska elbörsen, Nordpool. Aktuella
priser och information om Nordens elproduktion finns på www.nordpool.com. När detta skrivs visas
priset (kallat systempris) 46,68 öre per kWh.

Vad Mellsavind kan få beror på avtalet med Bixia. Elen från ett vindkraftverk får också tillägg i form
av elcertifikat, också det varierar men är idag cirka 30 öre per kWh.

Så redan nu blir det lite pengar in i till vår förening.

 Text: Marianne Lindeborg

 

20100914

Nu är vi i (prov) drift, höghastighetstesten gick bra. Verket ska nu gå i 300 drifttimmar, sedan ska verket
stoppas och alla bultar efterdras. El som genereras nu går ut på nätet så det kanske är den du använder när
du läser detta på datorn. I alla händelser så får vi intäkter till föreningen nu, fram till nu har det bara varit
utgifter. Låt oss hoppas på en blåsig höst, i varje fall behöver det ju inte vara vindstilla.

 

20100913

Vi väntar på att Enercons tekniker ska lämna över ett driftklart verk till föreningen. Men innan de gör
det så är det ett flertal säkerhetstester som ska göras, bland annat ett så kallat höghastighetstest där rotorn få gå i
40 varv per minut mot normalt 17-22 varv per minut. Men för att kunna göra testet så måste det blåsa
ordentligt, mycket mer än 3 meter per sekund som är den normalt lägsta vindhastigheten för produktion
och det är det vi väntar på nu. Vi väntar alltså på minst 6-7 sekundmeter så att de kan göra höghastighetstestet
och vi får gå i produktion.

Fram till dess så körs verket bara sporadiskt under dagtid med tekniker på plats.

 

20100911

Invigningsdagen började med regn och dis men då det började dra ihop sej till invigning så lättade molnen.
Det blev till och med lite vind så att Mellsavind 1 fick börja producera lite el.

Ett hundratal medlemmar och närboende hade kommit för att se och höra föreningens ordförande Per Claesson
hålla invigningstalet och klippa det blågula bandet. Kaffe och grillkorv gick åt i en rasande fart alltmedan
vår konferencier Sune Jansson spelade musik och intervjuade styrelseledamöter och besökare.

Många av besökarna passade också på att gå tipspromenaden med tolv kluriga frågor. Tack till Handelsbanken,
E.ON och Länsförsäkringar som hade skänkt priser till tipspromenaden.

 Text: Anders Åkerling

 

20100902

Aktuellt läge för vindkraftverket i Dömmesta den 2 september:

Hösten har börjat med sol och lite blåst. Än snurrar inte vårt vindkraftverk.

Ett team från Enercons servicestation i Askersund håller på att ansluta vindkraftverket till transformatorn
med tio tjocka svarta kablar som ska överföra elströmmen, tre för varje fas och en jordkabel.

Inne i tornet kopplas kablarna in till tre skåp med likriktare som tar emot elen från generatorn högst upp i tornet
och likriktar till likström och tillbaka till växelström. Enkelt uttryckt ser likriktarna i detta sammanhang till att
elströmmen får lika god kvalitet oavsett hur hårda eller byiga vindarna är.

Kablarna till transformatorhuset kopplas in till de brytare som finns i huset och kan bryta strömmen vid behov.
Inuti transformatorhuset finns också den hundkojestora transformatorn som omvandlar verkets 400 V till elnätets
20 kV. Samt kontrollutrustning och batteribackup.

 Text: Marianne Lindeborg

 

20100901

Alla medlemmar med familjer hälsas välkomna till invigningen av vindkraftverket. Evenemanget äger rum
lördagen den 11 september klockan 15.00. Vi håller på till klockan 17.00 och föreningen bjuder på lättare
förtäring. Vi får också besök från några leverantörer och andra som på något sätt varit involverade i bygget.

Det kan vara svårt med parkeringsplatser så ta gärna en cykeltur eller promenad om du har möjlighet och
vädret tillåter.

Hjärtligt välkommen lördagen den 11/9!

 

 

20100826

Aktuellt läge för vindkraftverket i Dömmesta den 26 augusti:

Snart ska vi få se vårt vindkraftverk snurra!

Nästa vecka, V35, ska ett team från Enercon dra och koppla kablar för elsystem och styrsystem,
ett rätt så omfattande jobb. Efter ihopkoppling utför teamet ett stort antal tester för att kontrollera
att allt fungerar, och då kan vi få se bladen snurra runt och verket producera lite el.

En av testerna är höghastighetstest, en säkerhetstest, då vindkraftverket får gå över sitt normala
maximala varvtal på 17-22 varv per minut. Både detta test och andra kräver förstås goda vindar så
tidplanen är beroende av att det blåser tillräckligt nästa vecka.

Beräknad start för elproduktion är mitten av september. Därefter ska vindkraftverket gå i provdrift
under en tid, med kontroll av produktionen 300 timmar inom vart och ett av några förutbestämda
vindintervall för att ytterligare säkerställa att allt fungerar.

 Text: Marianne Lindeborg

 

20100823

Aktuellt läge för vindkraftverket i Dömmesta den 23 augusti:

Innan vindkraftverket kan tas i drift ska elanslutningen färdigställas. Mellösa Eltjänst har till exempel
ordnat den viktiga jordningen av hela anläggningen. Den ska jordas på samma sätt som all elutrustning,
fast med jordkabel modell större och jordningsspett, som skydd för människor och utrustning.
Jordning ger även ett skydd mot åsknedslag.

Transformatorn ska anslutas och sedan ska EON besiktiga anläggningen och ge sitt godkännande.
När det är gjort ska Enercon göra klar kabelanslutningen från vindkraftverk till transformator.
Och slutligen kan vårt vindkraftverk köras igång och börja leverera el, men det lär alltså dröja
ytterligare någon/några veckor.

 Text: Marianne Lindeborg

 

20100807

Några personer har ringt och frågat varför vindkraftverket står stilla trots att det blåser. Det beror på att
den elektriska inkopplingen inte är klar ännu. Den beräknas vara färdig i slutet på vecka 35, en liten
försening, det var ursprungligen sagt vecka 33.

 

20100804

Aktuellt läge vid byggplatsen i Dömmesta den 4 augusti:

På förmiddagen lyftes transformatorn till sin plats bredvid tornet. Transformatorn ska kopplas in till
EON:s elnät och leverera elströmmen.

Men innan den el som vindkraftverkets generator producerar kan levereras till elnätet behöver den
omvandlas och ”städas”. Elen från generatorn likriktas först till likström och sedan tillbaka till
växelström, det blir en “städprocedur” som ger el med den kvalitet som krävs av elnätet. Detta sker i
något av de kontrollskåp som står inuti vindkraftverket.

Generatorn ger el med 400 V spänning och, väl ”städad”, leds elen ut till transformatorn som höjer
spänningen till 20 kV som EON, enligt Enercon, vill ha i sin kabel.

På eftermiddagen var vindkraftverket helt komplett med täckplåtar och trappa monterad. Montörerna
plockade ihop utrustning och de stora kranarna var redo att flyttas till Karlslund, Odensbacken, där
Kvismardalens Vind ska bygga ett likadant E53.

När transformatorn, på 0,4/20 kV, 900kVA, anslutits till elnätet väntar idrifttagning. Enercons
serviceelektriker ska köra igång verket och styrsystemet. Det blir troligen elektriker från någon av
Enercons servicestationer i Sverige som kommer att sätta allt i drift.

 Text: Marianne Lindeborg

 

20100803

Aktuellt läge vid byggplatsen i Dömmesta den 3 augusti:

Nu var det dags för det sista stora lyftet. Lämpligt vindstilla, inget regn. Vid tiotiden lossades den, enligt
uppgift 18 ton, tunga generatorn från navet för att lyftas först, separat från nav och rotorblad.

Generatorn är Enercons egen synkrongenerator. Den är drivs direkt av rotorbladen, till skillnad mot de
flesta andra vindkraftverk som har en växellåda mellan rotornav och generator. Den direktdrivna generatorn
är stor i omkrets, mångpolig och producerar el medan rotorbladen snurrar på sitt låga varvtal - för Enercon E53
variabelt mellan 12 och 29 varv per minut. Kraftelektronik ser sedan till att elen blir av rätt kvalitet för att mata
ut på elnätet.

”Ett vindkraftverk med direktdriven generator ger mer el vid svaga vindar än ett med växellåda, som exempelvis
Vestas, så detta passar mycket bra här”, förklarade en i montageteamet.

Efter lunch inleddes alla förberedelser för det stora lyftet av nav med rotorblad, 20 ton tungt. Och med 53 meter
i diameter - och träd, containrar, kran och torn att hålla rätt på. En bananformad lyftbalk skulle fästas med navet,
en bult krånglade, det tog tid och tålmodig kranförare fick vänta. Och vänta. Och vänta.

Vid 15.30-tiden var allt rätt och redo och kranföraren började lyfta nav med rotorblad, rakt upp, mycket långsamt.
Två rotorblad styrdes med långa rep och det tredje greppades av några montörer som höll spetsen ner mot marken
och fick därmed hela paketet att räta upp sig mot det rätta vertikala läget.

Sakta, sakta lyfte kranen navet med de långa rotorbladen upp mot tornets topp. Runt omkring byggplatsen hade en hel
del åskådare samlats för att se precisionslyftet.

Vid 17-tiden var nav och rotorblad på plats.

Kvar att montera där högst uppe är navets kon och några täckbitar.

På marknivå ska transformatorn ställas på plats, all el kopplas och styrsystemet köras igång.

Text: Marianne Lindeborg

 

20100802

Aktuellt läge vid byggplatsen i Dömmesta den 2 augusti:

Vid 10-tiden på förmiddagen var maskinhusets noskon placerat på tornets topp och ett par montörer högst
däruppe fäste det med raderna av bultar och utförde övrigt installationsarbete. Husets möjlighet att rotera efter
vinden prövades; det vred sig sakta runt som det skulle.

Flera montörer arbetade med navet, ”hubben”, på marken. De förberedde inför montering av rotorbladen på navet.
”Vi måste vrida fästena i hubben rätt för montering av bladen”, berättade arbetsledaren och höll hårt på ordet
”bladen” - ”det är bara fåglar som har vingar, vindkraftverk har det inte”.

Att vrida fästena rätt var enkelt med hjälp av de ordinarie små elmotorer som sedan ska vrida varje blad runt
sin egen axel allt efter vindstyrka. Det är ett sätt att reglera effekten (pitchreglering) så att effektuttaget hålls
maximalt men begränsas när vinden överskrider en viss styrka. För ett Enercon E53 ligger denna vindstyrka på
13 meter per sekund.

På eftermiddagen monterades rotorbladen med kranhjälp på navet, på marken. Varje blad är 23 meter långt och
väger tre ton. Det fästs med 32 bultar som dras fast med stor noggrannhet: alla bultar dras först med momentnyckel
och 200 Nm till ett bladmåttsmätt glapp på mindre än en halv millimeter, sedan dras de fast med 570 Nm. Montören
fick ta i rejält.

I morgon väntas nav med generator och blad lyftas upp på plats för slutmontering.

Text: Marianne Lindeborg

 

 

 

20100731

Aktuellt läge vid byggplatsen i Dömmesta den 31 juli, förmiddag:


Återigen en blåsig dag. Vindmätaren i kranen visar uppåt 17 meter per sekund i vindbyarna och allt arbete
läggs ner till på måndag. Montageteam och kranförare får lite oönskad vila över söndagen.

 Text: Marianne Lindeborg

 

 

 

20100730

Aktuellt läge vid byggplatsen i Dömmesta den 30 juli:

Gråa moln drar fram med hög hastighet över Närkeslätten. Kranens vindmätare visar vindar på uppåt
15 meter per sekund och det är inte möjligt att göra något lyft med kranarna. Nytt försök i morgon

Vädret var inte nådigt igår heller. I Dömmesta föll 59 millimeter regn som helt fyllde gropen där transformatorn
ska stå. En traktorgrävare fick snabbinkallas för att gräva ett nytt dräneringsdike. Montageteamets ledare kastade
en snabb blick ner i ”poolen” och undrade om Mellsavind skulle ”odla fisk, eller kanske krokodiler…”

Text: Marianne Lindeborg

 

 

20100729

Aktuellt läge vid byggplatsen i Dömmesta den 29 juli, lunchtid:

Det utlovade regnet har dragit fram över Dömmesta och över rotorblad och maskinhusets noskon och nav,
där de står på marken. En del förberedelser krävs av montörerna och sannolikt dröjer det till i morgon innan
det är klart för lyft upp på tornet.

De två kranförarna från VestKran är mycket vänliga och tillmötesgående. En titt in i den stora kranens hytt
ger förarens vy rakt upp mot kranens tvärbalk och den kraftiga kroken som används för detta jobb. För
manövreringen har föraren två joystick och två stora displayer där den ena hela tiden visar aktuella uppgifter
om viktbelastningar, längdmått, kranens bens tryckbelastning på underlaget och mycket mer. Till exempel kan
man se att lyftkroken i sig väger hela två ton. Själva kranen drivs av en 250 hk motor, medan kranfordonet har
en 600 hk motor. Ryktet säger att kranen kostar 60 000 kr per dygn i hyra…

Text: Marianne Lindeborg

 

20100728, forts

Aktuellt läge vid byggplatsen i Dömmesta den 28 juli, kväll:

På eftermiddagen lyftes den andra torndelen på plats och vid 18-tiden lyftes och monterades den
tredje delen. Nu är hela tornet rest. Maskinhus, nav och rotorblad står på marken och väntas lyftas
och monteras i morgon, om det utlovade regnet inte ger för stora besvär.
 

Text: Marianne Lindeborg

 

20100728

Aktuellt läge vid byggplatsen i Dömmesta den 28 juli, tidig eftermiddag:

Vid 12-tiden lyfte kranarna den första torndelen, bottenröret, och ställde upp det på fundamentet. Det
skruvades fast med de tätt sittande bultarna runt sargen.

Innan det är dags för nästa torndel ska en del utrustning lyftas in i tornet, bland annat el- och
kontrollutrustning. I ett Enercon E53 vindkraftverk finns ett styrsystem som till exempel läser av
vindhastigheten från en mätare på toppen av maskinhuset, och vrider rotorbladen allt efter
vindhastigheten för maximalt effektuttag. Maxeffekt har ett E53 mellan 13 och 25 meter per
sekund: 810 kW. Vid 25 meter per sekund flöjlas bladen så att rotorn stannar. Rotorn har också
en mekanisk broms.

Styrsystemet läser även av vindriktningen och styr ett par små girmotorer som vrider maskinhus
och rotorblad upp mot vinden. Utöver detta finns kontrollsystem som mäter effekt och elproduktion,
och rapporterar uppgifterna till en driftcentral eller dator - bra, så att Mellsavind kan få betalt för rätt
mängd producerad el.

Montaget av vindkraftverket leds av Enercon och genomförs av danska företaget EU Montage och
norska kranföretaget VestKran. Många är inblandade från olika länder; Sverige, Norge, Finland,
Tyskland och Portugal.

 Text: Marianne Lindeborg

 

20100727

Aktuellt läge vid byggplatsen i Dömmesta den 27 juli, eftermiddag:

Kranarna är uppställda och redo att få börja lyfta delar på plats. De tre torndelarna, rotorblad och
maskinhus väntar på sina trailer, både vid byggplatsen och uppe i byn. Rotorblad, maskinhus och
nav är huvudsakligen tillverkade i Enercons fabrik i Aurich i Ostfriesland, nordväst om Bremen.
Torndelarna är tillverkade i Malmö. Långtradarna anlände i går, måndag kväll, och hade tyvärr
stora svårigheter att ta sig fram genom Dömmesta by. Trots förhandsbesiktning av Enercon räckte
vägen inte till, utan flera björkar och buskar fick sorgligt nog offras.

Än saknas dock den del som först ska lyftas på plats: Elmodulen som ska förbinda vindkraftverket
med kabeln till transformatorn, och som ska sitta mitt i fundamentet. Kranarna kommer från företaget
VestKran i Bergen, Norge, som ofta anlitas av Enercon. Kranförarna berättar att företaget just nu har
sex kranar i arbete i Sverige, bland annat en bjässe i nya stora vindkraftparken nära Piteå.
Den medelstora i Dömmesta kan bli maximalt 134 meter och bära max 500 ton.

”Räcker gott”, förklarar kranförarna, ”navhöjden på ert vindkraftverk Enercon E53 är bara 73 meter
och den tyngsta delen är tornets bottenrör som väger 52 ton”.

Text: Marianne Lindeborg

 

 20100722

Här kommer den senaste tidsplanen från Enercon för början av nästa vecka (v 30). 
På måndag kommer montageteamet, samma dag skall tillfartsvägen göras klar och körplåtar läggas ut.
Enligt Enercon skall en stor sten vid montageplatsen tas bort. 
På tisdag kommer verktygscontainern m.m. På onsdag är det tornleverans och start av tornmontage.
 

 

20100719

Boka in början på nästa vecka ( v 30) om du vill se när grejorna kommer och lyfts på plats. Måndag den 26/7
kommer första leveransen och vi räknar med att tornet är på plats på måndagen, maskinhuset
på tisdagen och vingarna på onsdagen. Under förutsättning att vädret tillåter förstås, blåser det för mycket
går det inte att genomföra lyften. Om du tänker komma och titta, tänk då på att du inte kan köra ner med bil till
vindkraftverket. Våra grannar vill heller inte att du parkerar så att de blir hindrade. Ta gärna din cykel eller
varför inte en promenad. Välkommen!

 

20100701

Aktuellt läge vid byggplatsen i Dömmesta den 1 juli:
Denna vecka skulle transformatorn till vindkraftverket ha anlänt till Dömmesta men den levereras först
om två veckor, samtidigt med den till Kvismardalens Vinds nya vindkraftverk i Odensbacken.
Vind & Miljö Skaraborg, som svarat för förarbeten med vägar, fundament och markplanering, är i stort
sett klara med sina åtaganden. I nästa steg ska transformatorn komma på plats och anslutas till EON:s elnät.
I slutet av juli, som planerat, ska Enercon leverera och resa vindkraftverket.  
 

Text: Marianne Lindeborg

 

20100617

Ny tidplan finns under "Kalkyler" på medlemssidorna.

 

20100616

Aktuellt läge vid byggplatsen i Dömmesta den 16 juni:
Vindkraftverkets fundament är färdigt och betongklumpen övertäckt med de uppgrävda jordmassorna.
Lite prydligt är det, med grusad gång till fundamentet och tillsnyggat med matjord runt omkring fästet.

 Text: Marianne Lindeborg

 

20100525

Dagen G som i Gjutning, den 25 maj, grydde med regn, som så många av årets majdagar. Strax före sju på
morgonen kom första betongbilen till Dömmesta. Den tömde sin last med sju kubikmeter färdig betong,
cirka 16 ton, i betongpumpens mottagningsficka för vidare utpumpning. Fyllningen inleddes i mitten av fundamentet.

Några betongbilar från Färdigbetong i Örebro körde under dagen i skytteltrafik mellan Örebro och Dömmesta
och levererade tillsammans 27 lass.

Totalt fylldes det välarmerade fundamentet med 460 ton betong. Den härdar tillräckligt på ett dygn för att
formen ska kunna rivas och kan sedan putsas av. Efter 2-3 veckor är den härdad nog för att kunna användas,
men som en betongbilsförare meddelade: ”betong fortsätter att härda under 30 år”.

Text: Marianne Lindeborg

 

20100519

Den 19 maj började arbetet med armering och gjutning av vindkraftverkets fundament. Ett tyskt företag levererade
armering med egen långtradare och en mobilkran stod på plats och lyfte tonvis med armeringsjärn ner i gropen där
de tyska byggkillarna tog emot. I mitten på fundamentplattan väntade en rund bur, vindkraftverkets fästpunkt, på
att lyftas upp till rätt nivå.

”Buren ska upp 130 centimeter, byggas på med fästen och gjutas fast när vi gjuter hela fundamentet. När betongen
härdat ska jordmassorna läggas tillbaka över fundamentet och då är buren med tornets fästen det enda som syns ovan
mark”, berättade Janne Källkvist på Vind & Miljö Skaraborg som ansvarar för hela byggnationen.

Armeringen blir mycket tät och avancerad. Enligt konstruktionen ska fundamentet fyllas med 187 kubikmeter betong till
matchvikten 450 ton.

Föreningens ordförande Per Claesson konstaterade att det var skönt att bygget var igång, efter de förseningar som varit.

”Kabelförläggningen av elkabeln ner till vindkraftverket har också påbörjats. Bra att det hunnit torka upp lite i marken”,
sade han. 

Text: Marianne Lindeborg

 

20100427

Den 27 april genomförde MellsaVind ekonomisk förening årets föreningsstämma. Cirka 40 av totalt 127
medlemmar hade hörsammat kallelsen och samlades på kvällen i bygdegården Björneborg i Stora Mellösa.

På stämmans dagordning stod bland annat sedvanlig redovisning av verksamhet och ekonomi. Ett vindkraftverk
är inköpt, byggnationen har påbörjats och driftstart beräknas ske vecka 33. Ekonomin är i ordning och en lägre
valutakurs för euron har gett en positiv kostnadsminskning. Ingen medlemsavgift tas ut för 2010.

 För att sköta ekonomin i fortsättningen har föreningen valt att anlita en auktoriserad bokföringskonsult. 

Stämman följde valberedningens förslag till omval och nyval av styrelsemedlemmar. Per Claesson omvaldes
till styrelsens ordförande. Stämman beslutade också om ett antal föreslagna ändringar i stadgar, bland annat
utökades styrelsen med en suppleant.

 Under paus för kaffe med gott tilltugg satte diskussionerna fart. Många frågor dök upp och besvarades under
dagordningens Övriga frågor; om lånekostnader, elförsäljning och elanslutning. Slutligen enades stämman om
förhoppningen att det ska blåsa friska vindar väster om Dömmesta i framtiden.

Text: Marianne Lindeborg

 

20100416

Nya kalkyler finns upplagda.

Du ska ha fått ditt andelsbevis utskickat till dej tillsammans med kallelsen till årsmötet. Om inte, ta kontakt med
vår sekreterare K-G Forsberg.

 

20100328

Härmed kallas alla medlemmar till ordinarie föreningsstämma/årsmöte i MellsaVind ekonomisk förening.
Föreningsstämman hålls 2010-04-27 klockan 19.00 i Bygdegården Björneborg, Almsvägen 9 i Stora Mellösa.

Välkomna!

Styrelsen

Tag gärna med utskickad föredragningslista till stämman. För att kunna beräkna kaffeåtgång
så är styrelsen tacksam om du anmäler om du har för avsikt att delta i fikat efter stämman.
Anmälan till sekr. K_G Forsberg kalleotove@hotmail.com eller telefon 070-719 43 28

 

20100310

Det var en blåsig senvinterdag i mars. Man kunde med lite god vilja känna solens värmande
strålar, med en aning av vår, trots att vinden slet och drog i kläderna.

Men så kom de då äntligen. Vi hade väntat och väntat. Men nu, till slut, var de här och de hade en
grävmaskin på släp efter lastbilen. Per och Tore och de andra killarna och för all del tjejerna
hade väntat länge men nu var det äntligen dags, BYGGSTART!

Nu är vi igång, klockan 11 idag så hade vi en liten ceremoni då föreningens
ordförande Per Claesson tog första spadtaget för vindkraftverket. Givetvis så tog han det
genom att köra grävmaskinen, det är ju ett högteknologiskt projekt vi arbetar med
så då duger inte en vanlig grävspade.

De närmaste veckorna kommer vår entreprenör Vind & Miljö att arbeta med att gräva
för fundamentet, bredda och grusa de anslutningsvägar som behöver åtgärdas för att
betong och grustransporter ska kunna ske friktionsfritt. Efter det så kommer den stora gjutningen
att ske med sisådär 30-40 "betongbilar" i skytteltrafik mellan Örebro och Mellösa.

Vill du se lite bilder från vår entreprenörs vardag så kan du titta på den här länken: Vind och Miljö
 

Några foton från dagens byggstart finns under "Bilder" i menyn.

 

20100119

Ny kalkyl finns upplagd.

 

20100112

Beställning skickad, byggstart i februari om vädret är någorlunda gynnsamt!
Mer info på "hemliga" sidorna.

 

20091217

Ny information finns på medlemssidan.

 

20091201

Banklånet beviljat, nu börjar det närma sej byggstart! Mer info kommer de närmaste dagarna.

 

20091117

Medlemskvoten är fylld, tyvärr kan vi inte ta in några nya medlemmar i föreningen.

 

20091010

Ny information finns under "Medlemsinformation".

 

20090606

Vi kommer att skicka ut information via e-post så att du som är medlem kan logga in på våra

lösenordsskyddade sidor, det kommer att ske de närmaste dagarna, ha tålamod!

Se "Medlemsinformation" i menyn.

Vi vill ha sekretess på kalkylerna från våra leverantörer, därför lösenordsanvändningen.

 

20090612

Du kommer att de närmaste dagarna få viktig e-post från föreningen så ha koll på din e-postlåda!

 

20090701

Senaste mötesanteckningar finns under "Medlemsinformation".

 


            Sidan uppdaterad: 2022-05-09