MellsaVind
- ekonomisk förening   
   

    

Startsida         

Aktuellt

Föreningen

Styrelsen

Produktion 

Bilder            

Länkar

Medlems-information  

Köpa eller sälja andel?

 


Bilder från byggplatsen och föreningens verksamhet


Klicka på bilderna för att förstora


Bilder från Föreningsstämman 19 oktober 2021


Bo Hägerås och K-G Forsberg ledde 2021 års föreningsstämma.
 


Trevlig föreningsstämma 2021 med föreläsning, omröstningar och fika.
 


”Sämre 2020 men nu, 2021, har vi vind i seglen!” Positivt från ordförande Per Claesson.


Per Halldin, Solkraft i Viby, gav många tips och kunnig information om solcellsanläggningar.

 

 

Bilder från Föreningsstämman 15 april 2019


Kassör Bernt Eriksson berättade om en trygg ekonomi för MellsaVind ek. för.

 
Ett trettiotal medlemmar hörde om och diskuterade verksamhet, ekonomi och framtidens elförsörjning.

Carl Berglöf från Energiföretagen Sverige gav på årsstämman en intressant föreläsning om framtidens elförsörjning.

 

Bilder från Föreningsstämman 12 april 2018
 

Verksamheten och ekonomin diskuterades på 2018 års föreningsstämma.

 

MellsaVind1 går bra och elproduktionen 2017 försörjde cirka 350 villor med hushållsel.

 

Per Claesson omvaldes som ordförande för MellsaVind ek. för.

 

Från styrelsens grillkväll 9 juni 2016


 

 

Bilder från Föreningsstämman 14 april 2016

Per Claesson fick förnyat förtroende som ordförande för 2016.

Vid MellsaVinds föreningsstämma 14 april 2016 hörde de 37 närvarande om rekord
i elproduktion från MellsaVind 1 med 1,7 miljoner kilowattimmar.Föreningsstämmans föredragshållare Lars Eriksson efterlyste en ny elmarknadsreform
för ett högre elpris. Åhörarna instämde.

Foto: Marianne Lindeborg

                                  

Bilder från styrelsens studiebesök hos Egen El i Katrinehom
2016-03-03

Foto: Tore Wallman

 

Bilder från årsmötet, 25 mars 2014

Mellsavind1 har snurrat på så mycket det gått under 2013. Tillgängligheten var goda 99 procent och elproduktionen
blev totalt 1,28 miljoner kWh.

 

Framtidsutsikterna för Mellsavind ek.för. har blivit bättre. Ekonomin är på fötter och medlemmarna ska få förslag
på nytt vindkraftverk.

35 medlemmar deltog i Mellsavinds föreningsstämma 25 mars 2014.

Ordförande Per Claesson berättade om det bygglov han ordnat för ännu ett vindkraftverk och ville veta om det finns något intresse bland medlemmarna för en sådan satsning.

Styrelseledamot Bernt Eriksson berättade om föreningens förbättrade ekonomi, ombedd av mötesordförande
Ingegerd Oberg.

Text o foto: Marianne Lindeborg

 

Bild från årsmötet, 9 april 2013

Drygt 40 medlemmar deltog i MellsaVinds föreningsstämma den 9 april 2013. Styrelseledamot Bernt Eriksson berättade om ekonomin och visade många klargörande  kalkyler.
 

Text och foto: Marianne Lindeborg

 

Översyn av vingarnas vingtejp, 28 november 2012

         

Den 28 november 2012 kom tre servicetekniker från Enercon med en 140-meters kranbil för att åtgärda vingtejp som börjat släppa från vingarnas spetsar. Det var ett garantifel och den lösa tejpen skars bort.

 Text och foto: Marianne Lindeborg


Bilder från årsmötet, 26 mars 2012

”Ett riktmärke för bygden”, kallade Mellsavinds ordförande Per Claesson Mellsavind1. På föreningsstämman hörde han sig för om medlemmarnas intresse för ännu ett vindkraftverk, det ska undersökas, bygglov finns.

Blad och generator på vårt verk har snurrat på bra under 2011. Elproduktionen blev 1 496 000 kWh, nog mycket för att försörja 100 Mellösavillor med el.

33 medlemmar hade samlats i Mellösa för 2012 års föreningsstämma. 

Diskussionerna under föreningsstämman blev fruktbärande. Stående sekreteraren Karl-Gustav Forsberg och mötesordföranden Leif Persson fick en del att bena ut inför beslut.

Text och foto: Marianne Lindeborg


Bilder från årsmötet, 24 mars 2011

    

Ordförande Per Claesson berättade om tankar på ett nytt vindkraftverk. Stämman begärde fortsatt utredning av möjligheterna.

 

Många samtal blev det under föreningsstämmans kaffepaus.

Föreningsstämmans 41 deltagare fick höra Anders Åkerling redovisa 2010 års ekonomi.

Text o foto: Marianne Lindeborg


Dimmiga bilder 17 november 2010 uppifrån tornet


Foto: Mats Jonsson


Bilder från övertagandet, 17 november 2010

Det var kyligt och frostigt väder då slutbesiktningen av Mellsavind 1 genomfördes, i närvaro av representanter från Enercon och Mellsavindföreningen.

 

Rickard Jönsson, Enercon, överlämnar Mellsavind1:s nyckel och dataprogram till Mellsavinds ordförande Per Claesson. Nu är Mellsavind ek. för. formell ägare till vindkraftverket!

 

 

Transformatorkioskens installationer, kabelanslutningar, mätare och säkerhetsanordningar granskades av besiktningsmannen med bistånd av bland andra Enercons tekniker.

 

Krister Wilhelmsson från Triventus utförde den noggranna, oberoende besiktningen. Elektronikskåpen i tornet kontrollerades med tanke på bland annat petskydd och kylfläktarnas funktion.

Text o foto: Marianne Lindeborg


Bilder från vindkraftverket, 21 september 2010

Provdrift pågår och Mellsavind 1 producerar el till elnätet.

 

 

Fler är intresserade av vårt vindkraftverk. Den 21 september kom Eltekniska föreningen med sakkunniga från elbranschen på studiebesök. Karl-Gustav Forsberg välkomnade, guidade och berättade.

 Text o foto: Marianne Lindeborg


Se Per Claesson blåsa invigningsfanfaren!

P C spelar här!

Tryck igång högtalaren och spetsa öronen!


Bilder från den högtidliga invigningen, 11 september 2010

(Klicka här för att se som bildspel)


I tornets skugga, bild över "invigningsområdet".


En tekniker från Enercon informerar intresserade medlemmar.


Magnus Lagergren, Östernärkes områdesnämnd i samspråk med intresserade.


Vår styrelseledamot och grillmästare Mats Jonsson i full aktion vid korvgrillen.


Här serveras kaffe.


Sekreterare K-G Forsberg intervjuas av Sune Jansson.

 
Lars Carlsson väntar på att Elisabet Jonsson ska servera grillkorv.


Ordf. Per Claesson i samspråk med intresserade besökare.


En hel del intresserade hade kommit.


E.ON, Länsförsäkringar och JBA Vind  hade representanter på plats.


Det var god åtgång på mat & dryck.


Anders Åkerling skötte tipspromenaden.

 
Magnus Lagergren berättar bland annat om kommunens syn på vindkraft.

 
Mingelbilder från invigningen.


Ordf. Per Claesson invigningstalar och klipper bandet och spelar invigningsfanfaren.


Vår konsult Ulf Forsberg från JBA Vind.


Namnet och lite data om vindkraftverket finns på en skylt på tornet.

 

Text: Anders Åkerling

Foto:

Johan Ardefors

oneday photography

Älvtomtagatan 12-14B

703 42 ÖREBRO

019-44 56 90

070-520 52 89

www.oneday.se

 


Bilder från byggplatsen, 2 september 2010

Den 2 september är Enercons servicetekniker i full färd med att dra elkablarna mellan vindkraftverket och transformatorhuset. 

Text o foto: Marianne Lindeborg


Bilder från byggplatsen, 6 augusti 2010

Bilder tagna uppifrån vindkraftverket.

Foto: Per Claesson


Bilder från byggplatsen, 4 augusti 2010

Den 4 augusti avslutades byggnationen av vårt vindkraftverk och det ser nu ut som ett Enercon E53 så typiskt ser ut: ett ägg med propeller om midjan.

 

 På förmiddagen ställdes den 22 ton tunga transformatorn på sin plats.

Text och foto: Marianne Lindeborg


Bilder från byggplatsen, 3 augusti 2010

Den 3 augusti började de sista stora lyftjobben. Generatorn lossades från navet och lyftes separat.

Bortåt 18 ton generator var bara en munsbit för jättekranen som kan lyfta 500 ton.

I noskonen 73 meter över mark väntar två montörer som ska skruva fast och ansluta generatorn.

Montörerna fick klättra upp i tornet på stegfästena i väggen, och vara säkrade med livlinor. Sammanlagt cirka 265 steg upp till 73 meter.

En bananformad lyftbalk fästes i navet och gjorde det möjligt att lyfta nav och rotorblad först horisontellt, och sedan vinkla alltsammans till vertikalt läge.

Lyftet av nav och rotorblad följdes av intresserade åskådare på olika ställen runt byggplatsen.

Lyftet blev ett precisionsjobb för kranföraren. Med 53 meters diameter, träd, torn och kran att ta hänsyn till.

Efter någon halvtimmes lyft var det 20 ton tunga navet med bladen nästan i höjd med maskinhuset.

Högst upp tar montörerna emot nav med blad (Sticker ut huvudet genom generatorn!).

Vid 17-tiden var nav och rotorblad på plats.

Text och foto: Marianne Lindeborg, Owe Eklund


Bilder från byggplatsen, 2 augusti 2010

Idag sattes maskinhusets noskon på plats på tornet. Ett par montörer - utan höjdrädsla - skruvade fast med de många bultarna och utförde övrigt installationsarbete.

Innan rotorbladen monterades förbereddes navet, ”hubben”. Bland annat fick bladfästen vridas rätt.

Sista rotorbladet ansluts till navet. Varje blad är 23 meter långt och väger ensamt tre ton.

Inuti navet syns rotorbladens fästhål och nertill generatorn som en bottenplatta med lindningarna som grå härvor i kanten.

Lite småjusteringar behövs för att få rotorbladet i exakt läge.

Nog tar det plats på marken! Diametern på rotorn med blad och allt är 53 meter.

Nu har bladen vridits ner till sitt rätta arbetsläge inför lyftet. Montörerna fortsätter med montage och rengöring.

 Text och foto: Marianne Lindeborg


 

Bilder från byggplatsen, 31 juli 2010

 

Lördag inleds med fortsatt blåsigt väder. De två arbetsledarna från Enercon får lov att lägga ner arbetet med vindkraftverket till på måndag.

 Text och foto: Marianne Lindeborg


Bilder från byggplatsen, 30 juli 2010

Inget lyft idag fredag, eftersom det blåser 8-15 meter per sekund. Maskinhusets noskon står där den står, nu fulltutrustad med ”kjolar” som ger en rund, fin form.

Gårdagens skyfall har fyllt gropen där transformatorn ska stå och en grävare gräver dräneringsdike. Vindkraftkonsult Ulf Forsberg med hustru inspekterar eländet.

I väntan på lyft jobbar montörerna med småfix. Här får tornets fästbultar varsin prydlig och skyddande gummitopp.

 Text och foto: Marianne Lindeborg


Bilder från byggplatsen, 29 juli 2010

På ett ställ på marken står maskinhusets noskon, av arbetsledaren kallad nacelle på engelska. Montageteamet installerar och förbereder för lyft.

Undersidan av maskinhusets noskon har en kraftig kuggkrans. Gissningsvis är det den som gör det möjligt att vrida maskinhus och rotorblad mot vinden.

På rotorbladets vinge finns en fin frans som ska ligga an mot fästet. Ljuddämpare? Lufttätning? Det är för övrigt rejäla bultar som ska hålla fast varje rotorblad.

Från kranhytten i den stora kranen har föraren utsikt rakt upp mot kranbalken genom takfönstret.

Den stora kranen styrs med joystick och visar all viktig information i två displayer. På denna syns bland annat viktbelastningar på olika ställen, balkens utstickslängd och vindhastigheten som för tillfället är 5,2 meter per sekund. I toppen av kranen.

Text och foto: Marianne Lindeborg


Bilder från byggplatsen, 27 juli 2010, forts.

Under eftermiddagen lyftes torndel nummer två på plats och vid 18-tiden nummer tre. Från vågrätt läge lyfte bägge kranarna i varsin ände. Sedan rätades torndelen upp med den stora kranen varefter den lilla kranen fick släppa taget.

 

Inne i tornet tar en eller två montörer emot och skruvar ihop rören med skruvdragare.

 

När rören var ihopskruvade fick en montör klättra upp till översta toppen för att lossa kranens lyftvajrar. Omkring 70 meter över mark och säkert med fin utsikt…Nej, inte heller han var höjdrädd….

 

När nu tornet var monterat tog montageteamet hand om vindkraftverkets delar. Maskinhuset lyftes av sin trailer och placerades på marken. Den fina E53-loggan kan vi nog knappast se utan kikare i fortsättningen.

 

Kvällssolens strålar lyser på kranen som strax ska lyfta av navet från trailern. Montörerna jobbar på, det ska bli klart innan natten och regnet kommer.

 

Särskilt för tekniskt intresserade: enda(?) chansen att underifrån få se ett nav med axelfäste och rotorbladsfästen - de utstick som är klädda och märkta med rödplast.

 

Bägge kranarna tillsammans lyfte rotorbladen, och de tre tyska chaufförerna kunde börja tänka på hemfärd.

Text och foto: Marianne Lindeborg


Bilder från byggplatsen, 27 juli 2010

Så var äntligen hela verket samlat inför lyftet 73 meter upp till tornets topp. Tre lastbilar med inplastat nav, maskinhus och rotorblad.

 

Nere på byggplatsen är det trångt mellan trailer och kranar.

 

Vid lunchtid den 27 juli var första torndelen, bottenröret, uppställd på fundamentet.

 

Andra torndelen inväntar sitt lyft. Lilla kranen lyfter bakänden, stora kranen lyfter framänden, tillsammans rätar de upp tornröret så att den stora kranen kan ställa det ovanpå bottenröret.

 

Här är en som inte är höjdrädd: Danny från EU-montage som klättrat på den inre stegen upp till toppen av bottenröret för att lossa kranens vajrar inför nästa lyft.

 

Nu börjar det ta form!

 

Ordförande Per Claesson missade inte möjligheten till en förstahandsinspektion.

Text och foto: Marianne Lindeborg


Världen är bra liten ändå.....

Travemünde, Tyskland, lördag 24 juli. Jag och min man är på hemväg från en tysklandssemester och väntar i hamnen på att få köra ombord på färjan till Sverige. Bredvid bilköerna står tre långtradare med vindkraftdelar. Enercon E53 står det på ett ljusgrått maskinhus. ”Men vänta nu, borde inte Mellsavinds vindkraftverk just nu vara på väg från Tyskland till Stora Mellösa? Kan det vara vårt?…”

Jag tar några foton av lastbilarna på kajen.

Återser idag, 27 juli, två av de tre långtradarna i Dömmesta. Chaufförerna väntar vid bilarna och bekräftar: Jo, de åkte färja från Travemünde till Trelleborg i söndags. Lastbilen med det plastinpackade navet har dock inte kommit fram ännu, den har fått något problem med bilen.

Text och foto: Marianne Lindeborg


Bilder från byggplatsen, 27 juli 2010

27 juli, tisdag eftermiddag. Kranen är på plats vid fundamentet, liksom torndelar, rotorblad och maskinhus. Men en del saknas och kranförarna får vänta lite till.
 

 

I Dömmesta by väntar två av de långtradare som fraktar vindkraftverkets rotorblad, maskinhus och nav till Dömmesta.
Två av de tre som i söndags reste med färjan Travemünde-Trelleborg - och är på plats lite för tidigt.
 

 

Nere vid byggplatsen står tre riktigt långa långtradare med torndelarna, på rad på vägen ut mot gärdet.
 

 

Så ser ett Enercon E53 ut inuti maskinhuset. Med axelfäste, samt en liten stående elmotor som kan vara en av de girmotorer som vrider vindkraftverket upp mot vinden.
 

 

Rotorbladen visar sina fästen i närbild. De är tillverkade i glasfiber och väl monterade ger de en rotordiameter på 53 meter.
 

 

Ihopdragen i vila verkar den stora kranen inte så märkvärdig. Men den kan bli 134 meter hög och bära 500 ton.

Text och foto: Marianne Lindeborg


 Bilder från byggplatsen, 26 juli 2010

Måndag 26 juli kl. 15.00 står en enorm och en stor kran på plats i Dömmesta. De fraktades hit i bitar och har under helgen monterats ihop. Montageteam med mer utrustning väntas komma senare under dagen.

 Text och foto: Marianne Lindeborg

 


Bilder från byggplatsen, 16 juni 2010

I Dömmesta vilar fundamentet till Mellsavinds vindkraftverk i väntan på nästa etapp. Mot horisonten avtecknar sig ett syskon till vindkraftverk och visar hur det kan komma att se ut.

Bultar i cirkel, förankrade i betongfundamentet, bildar fästen för tornet. 

Den 16 juni svepte ljumma men beslutsamma sommarvindar genom björkens bladverk. Nästa år ska kvällsbrisen omvandlas till el!

Text och foto: Marianne Lindeborg

 


Bilder från byggplatsen, 4 juni 2010

       

Återställning av marken pågår, dränering utförd, nu är det bara att vänta in maskineriet.Hoppas att montörerna har en bra mutterdragare.......


Bilder från byggplatsen, 25 maj 2010


Klockan 6.50 på morgonen den 25 maj var första betongbilen på plats vid vindkraftverkets blivande fundament i Dömmesta och betongpumpen började mullra


  
Fundamentet är armerat efter ett sofistikerat mönster. För att fylla formen med 460 ton betong behövdes 27 lass färsk betong levererade av några betongbilar som gick i skytteltrafik mellan Örebro och Dömmesta.


 
Ur betongpumpens slang flödade betongen ner i fundamentets form. Två betongkunniga skötte varsin vibrator.

Text och foto: Marianne LindeborgDet går åt en hel del armering till fundamentet.

       
Armerat och klart, formen på plats, klart för betongen.

   
Trots ett oavbrutet regnande så är nu gjutningen klar.


Bilder från byggplatsen, 19 maj 2010

Den 19 maj inleddes arbetet med armering och betonggjutning av fundamentet till vindkraftverket. På byggplatsen i Dömmesta trängdes tysk långtradare med svensk mobilkran och lastbil från svenska byggherren.

Ett tyskt företag levererar armeringsjärnen till fundamentet. Tonvis med omsorgsfullt bockade järn ska gjutas in.

Buren i mitten av fundamentet ska hålla vindkraftverkets torn. Den ska lyftas upp någon meter innan den gjuts fast i
fundamentet, och blir det enda av fundamentet som syns ovan jord när betongen väl är täckt med jordmassor. 

Text och foto: Marianne Lindeborg


Bilder från årsstämman 27 april 2010

               

Den 27 april genomförde MellsaVind ek. för. 2010 års föreningsstämma i Björneborg, Stora Mellösa.
40 medlemmar beslutade och valde och fick svar på sina frågor under mötet, metodiskt lett av mötesordförande
Bo Hägerås och protokollfört av föreningens sekreterare Karl-Gustav Forsberg.

Text och foto: Marianne Lindeborg


Bilder från byggplatsen, mars 2010

22 mars var en första plattform för vindkraftverket klar. Den bildar underlag för fundamentet som armeras och gjuts i betong till en stor och stadig fot.

Text och foto: Marianne Lindeborg


Bilder från byggstarten 2010-03-10

Fr. v. David Forsberg, Tore Wallman, Ulf Forsberg, Jan-Erik Karlsson och skymd Per Claesson.

Föreningens ordförande Per Claesson i aktion med telefonen i högsta hugg.

Per tar första "grävtaget" för fundamentet.

Det är över ängarna, i ryggen på grävaren som den huvudsakliga vindriktningen är, alltså från sydväst.

Text o foto Anders Åkerling


Så här kommer det att se ut!

Ett fotomontage av Ulf Forsberg, JBA Vind


Klicka på bilderna för att förstora

Foto taget på platsen för vindkraftverket, fotot  taget mot sydväst ut över ängarna.

 

Karta över Stora Mellösa med omnejd, platsen för vindkraftverket ungefär vid koordinaterna.

 

Karta över Dömmesta, platsen för vindkraftverket är ungefär vid nummerserien 1 480 720... Kraftledningen till Vallby går i närheten.

Foto: Ulf Forsberg JBA Vind

Sidan uppdaterad: 2021-10-21