MellsaVind
- ekonomisk förening   
   

    

Startsida         

Aktuellt

Föreningen

Styrelsen

Produktion 

Bilder            

Länkar

Medlems-information  

Köpa eller sälja andel?

 

MellsaVind är en ekonomisk förening. Syftet med föreningen är att ge möjlighet för intresserade personer, företag och organisationer att bli delägare i vindkraftverk som producerar miljövänlig och förnyelsebar elektrisk energi. Föreningen äger och förvaltar ett vindkraftverk som ger avkastning till andelsägarna.

Firma:                             Mellsavind ekonomisk förening

Adress:                            Dömmesta 214, 71592 Stora Mellösa

Styrelsens säte:                Örebro län, Örebro kommun

Registreringslän:               Örebro län

Organisationsnummer:      769620-2063

Bankgiro:                         415-3276

IBAN konto:                    SE1960000000000658056832    

Swiftkod:                         HANDSESS       


  Stadgar Mellsavind 2013-10-22


 Sidan uppdaterad: 2014-03-16